Deklarace

Deklarace k 100.letému výročí pedagogiky Montessori

V roce 2007 oslavilo Montessori společenství stoleté výročí vzniku revoluční inovace procesu vzdělávání.

Před sto lety, díky rozsáhlým vědeckým výzkumům, objevila dr. Marie Montessori pravou podstatu dětství. Můžeme hrdě oznámit, že to bylo století plné výborné práce pro rozvoj nové generace, inspirované jejími objevy:

 • Význam vzdělávání je podněcovat intelektuální, emoční, morální a duchovní energii dětství. Tak, aby každý člověk mohl přinést světu podstatný užitek.
 • Každé dítě si v každé fázi svého vývoje zaslouží ty nejlepší podmínky.
 • Všechny děti jsou v těch nejlepších vzdělávacích podmínkách schopny vyvinout kreativní a přizpůsobivou mysl, dobře uplatnitelnou v komplexnosti světa.
 • Každé dítě je v těch nejlepších podmínkách schopno ukázat vrozenou disciplínu,radost, vcítění se do ostatních a cílevědomou práci. Je neúnavné a nesobecké.
 • Všechny děti mají vnitřní nutkání řídit svůj vlastní rozvoj.
 • Všechny plně rozvinuté děti se stávají odpovědnými osobnostmi oddanými lidské solidaritě, sociálnímu rozvoji a míru.

Prohlašujeme, že jsme odhodlání teď i v budoucnosti:

 • Účastnit se veškerého společenského hnutí, které staví dítě do centra společnosti jako plnohodnotné občany.
 • Propagovat znalosti a pochopení podmínek nutných k plnému rozvoji dětí doma i ve společnosti.
 • Vytvářet názorové klima k umožnění  příležitostí k plnému rozvoji potenciálu všech mladých lidí, aby mohli pracovat v harmonii pro další rozvoj společnosti.
 • Zlepšit systém vzdělávání, aby se z něho stal vzájemný a celoživotní proces, do kterého je každý člověk trvale zapojen energií z dětství. Tak, aby každý člověk mohl přinést světu podstatný užitek.
 • Dětství zůstává nejdůležitějším prvkem i v životě dospělého, neboť právě první roky života nejvýrazněji formují člověka.
 • Životní styl dospělého je přímo závislý na způsobu života, který musel vést jako dítě.
 • Naše chyby dopadají na naše děti a trvale je poznamenávají. My zemřeme, ale naše děti budou dále trpět následky našich omylů.
 • Teprve soustředěné úsilí a trpělivá práce ve prospěch dítěte nám umožní odhalit tajemství lidství.
 • Je-li nemocnému dítěti nabídnuta smysluplná práce, která odpovídá jeho fyziologickým potřebám, velice brzy se uzdravuje.
 • Zdravý vývoj dále podpoří připravené láskyplné prostředí, do kterého patří dospělý se změněným výchovným postojem.
 • Pokud opravdu chceme nový lepší svět, pak si vzdělání musí klást za cíl všestranný rozvoj vnitřního dětského potenciálu.

Facebook
TZ Operačního programu Zaměstnanost byl podpořen náš nový projekt Montessori dětská skupina v Českém Těšíně, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002204.

Dětská skupina CAMPANELLA je finančně podpořena dotacemi z Evropského sociálního fondu a bude provozována od 3.10. 2016 na adrese Školní 100, Český Těšín o max. počtu 8 dětí.

Naším cílem je vytvoření láskyplného prostředí pro děti, ve kterém se cítí svobodně a bezpečně, s individuálním a respektujícím přístupem.