Principy podle Montessori

 

 • Senzitivní fáze
  Zájem a naladění dítěte na určitou činnost.
 • Polarizace pozornosti
  Pokud je dítě ponořeno do práce a zaujato svou činností, nemá být z činnosti vyrušováno. 
 • Právo volby
  Dítě si zvolí činnost a dodržuje pravidla pro práci, pracuje samo nebo s kamarády, volí si vhodné místo. 
 • Připravené prostředí
  Prostředí a pomůcky jsou přiměřené věku a možnostem dítěte, umožňují mu pracovat vlastním tempem, dítě je vedeno k vlastní kontrole své práce, specifické pomůcky umožňují spojovat intelektuální činnost s pohybem, činnost nemá být jednotvárná. 
 • Nová role učitele
  Přijímá dítě jako individualitu, učitel je průvodce dítěte, podněcuje a nabízí pomoc,až když je o ni požádán, pozoruje dítě při práci a připravuje vhodné pomůcky a materiály, vede dítě k samostatné práci a sebekontrole. 
 • Dělená odpovědnost
  Učitel dítě povzbuzuje, pomáhá a zasahuje, pokud je to třeba ve prospěch osobnosti a práce dítěte.

Facebook
TZ Operačního programu Zaměstnanost byl podpořen náš nový projekt Montessori dětská skupina v Českém Těšíně, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002204.

Dětská skupina CAMPANELLA je finančně podpořena dotacemi z Evropského sociálního fondu a bude provozována od 3.10. 2016 na adrese Školní 100, Český Těšín o max. počtu 8 dětí.

Naším cílem je vytvoření láskyplného prostředí pro děti, ve kterém se cítí svobodně a bezpečně, s individuálním a respektujícím přístupem.