Způsoby práce v Montessori pedagogice

 • Samostatná práce dítěte
  Ve vhodně připraveném prostředí může být dítě aktivní- samo objevuje, učí se, experimentuje. 
 • Izolace jedné vlastnosti
  Rozdělení jedné činnosti tak, aby se dítě mohlo soustředit na jednu obtížnost. 
 • Práce s pochvalou
  Sebedůvěra a vlastní důstojnost není závislost na pochvale ani na známce. Dítě oceňuji.

 

 • Trojstupňová výuka
 1. učitel/rodič/ pojmenuje
 2. dítě procvičuje
 3. dítě pochopilo a používá 
 • Práce s chybou
  Učíme dítě najít a opravit si svoji vlastní chybu, chyba je chápána jako běžný, přirozený projev v procesu učení, jako užitečná součást řešení problémů a jako bohatý zdroj nových poznatků.
 • Chyba = další možnost naučit se, je náš přítel

Facebook
TZ Operačního programu Zaměstnanost byl podpořen náš nový projekt Montessori dětská skupina v Českém Těšíně, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002204.

Dětská skupina CAMPANELLA je finančně podpořena dotacemi z Evropského sociálního fondu a bude provozována od 3.10. 2016 na adrese Školní 100, Český Těšín o max. počtu 8 dětí.

Naším cílem je vytvoření láskyplného prostředí pro děti, ve kterém se cítí svobodně a bezpečně, s individuálním a respektujícím přístupem.