Montessori oblasti vzdělávání

Praktický život
Cvičení praktického života rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, podporuje propojování mozkových hemisfér.

Oblasti:

  1. péče o vlastní osobu a svoje tělo (samostatnost v oblékání, hygieně, stolování)
  2. péče o okolí (úklid, péče o květiny)
  3. péče o druhé (o ostatní, o zvířata)
  4. zdvořilostní formy chování (umět pozdravit, poděkovat, požádat, popřát, pohostit)
  5. cvičení ticha (chůze po elipse – nácvik rovnováhy, držení těla, koordinace pohybů, hledání svého vnitřního klidu.) 

Smyslová výchova
Smyslová výchova prostřednictvím smyslového materiálu prohlubuje vnímání a tříbí všechny naše smysly (hmat, sluch, čich, zrak, chuť) 

Matematika
Učí vnímat, poznat a porovnávat čísla, množství, šířku, výšku, délku, tvary a poměry. Rozvíjí smysl pro přesnost a pokládá základy počítání. 

Jazyk
Učí vyjadřovat své pocity, emoce, myšlenky, naslouchat si navzájem a porozumět si. Rozvíjí řeč a slovní zásobu, skrze smyslové zkušenosti pokládá základy čtení a psaní.

Kosmická výchova
Dává a spojuje do souvislostí vše týkající se naší planety Země a vesmíru. Zahrnuje přírodovědu, zeměpis, astronomii, biologii, dějepis, fyziku a chemii. Formou názorných pomůcek a praktických pokusů pomáhá dítěti vnímat a chápat svět v souvislostech.


Facebook
TZ Operačního programu Zaměstnanost byl podpořen náš nový projekt Montessori dětská skupina v Českém Těšíně, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002204.

Dětská skupina CAMPANELLA je finančně podpořena dotacemi z Evropského sociálního fondu a bude provozována od 3.10. 2016 na adrese Školní 100, Český Těšín o max. počtu 8 dětí.

Naším cílem je vytvoření láskyplného prostředí pro děti, ve kterém se cítí svobodně a bezpečně, s individuálním a respektujícím přístupem.