Životopis Marie Montessori

Maria Montessori se narodila roku 1870 v Italské Chiaravalle. Byla všestrannou pedagožkou, lékařkou, filozofkou a vědkyní. V roce 1896 byla jako první žena v Itálii promována doktorkou medicíny.

Začínala jako asistentka na neurologicko-psychiatrické klinice Římské univerzity (Univerzitní psychiatrické klinice v Římě),specializovala se na dětskou psychologii, zvláště se zajímala o mentálně retardované děti a jejich výchovu a rozvoj.  Maria Montessori absolvovala stáž na neuropsychiatrické klinice      v Paříži v Séguinově ústavu pro výchovu neurologicky postižených dětí. Velký vliv na ni mělo absolvování kurzů S. Sergiho na Filosofické fakultě pařížské Sorbonny. Seznámila se s metodou francouzského lékaře Jeana-Marc-Gaspard Itarda, učitele hluchoněmých, který pro jejich výchovu a výchovu mentálně retardovaných vyvinul sensorické tréninkové materiály.
Ve své praxi dále pokračovala jako dětská lékařka, zabývala se vzděláváním lékařů – pedagogů, vedla katedru antropologie na univerzitě v Římě.
V roce 1908 opustila práci aktivní lékařky a začala se věnovat pedagogické činnosti.

Dne 6. ledna 1907 otevřela Dům dětí určený pro děti předškolního věku z chudého předměstí San Lorenzo v Římě. Rozvíjela materiál pro smyslovou výchovu, školní materiál k nácviku čtení, psaní a počítání.

Zaměstnávala děti praktickými činnostmi. V Římě se podílela na založení první asociace pro šíření svých metod, které nesly název Opera Montessori.

Své poznatky týkající se života a výchovy dětí zaznamenala do svých knih. Práce Marie Montessori není založena na teorii, její síla spočívá v praktickém uskutečňování myšlenek. Převážnou část jejich prací tvoří výklady pozorování dětí a zdůvodňování pedagogických přístupů.

Vystudovala medicínu, filosofii a psychologii, zabývala se antropologií, biologií a pedagogikou. Po celý život nepřestávala studovat. V její práci se vzájemně ovlivňovala teorie a praxe.

Kladla důraz na výchovu k míru a jiné vnímání dítěte, to znamená věnování větší pozornosti svobodě dítěte, jeho pohybu, soběstačnosti, nezávislosti na druhých a respektování jeho potřeb. Další významnou složkou pro výchovu k míru je prostředí, ve kterém dítě vyrůstá a je vychováváno. Prvním životním prostorem, ve kterém dítě hledá mír je rodina, která má za úkol pro dítě vytvořit prostor lásky, porozumění, klidu a harmonie.

Kromě rodiny plní i škola důležitou úlohu ve výchově k míru. Spolupráce mezi školkou, školou a rodinou by měla vést k podporování individuality dítěte a jeho práv. Musíme brát na zřetel, že dítě patří do lidské společnosti a nese v sobě budoucnost lidstva. Ta by se mohla dotýkat jednoho z nejdůležitějších přání Marie Montessori a to, aby lidé žili na celém světě v míru, přátelství a porozumění.
Na základě svých zkušeností a vlastního pedagogického cítění jedny z přednášek zaujímaly stanovisko k otázkám souvisejícím s výchovou a mírem, byly to např. přednášky: „Mír a výchova“ (Ženeva 1932), „Pro mír“ (Brusel 1936), „Význam výchovy pro uskutečnění míru“ (Amersfoort 1936), „Vychovávejte k míru“ (Kodaň 1937) a „Vychovávejte pro mír“ (Londýn 1938).

V letech 1939 – 1946 i přes velkou nepřízeň politické situace neúnavně pracovala v Indii, kde také vznikl název Kosmická výchova. Jejímu učení se dostalo velkého ohlasu v Indii a celé jihovýchodní Asii.
Po návratu z Indie žila v Holandsku.

Stále neúnavně přednášela ve výcvikových kurzech a publikovala.
V roce 1950 byla v anketě newyorských Times označena nejpozoruhodnější ženou l. poloviny 20. století.
V letech 1949, 1950 a 1951 byla za svoji celoživotní usilovnou a humanisticky orientovanou práci nominována na Nobelovu cenu míru.

Maria Montessori zemřela 6. května 1952 v Noordwijk aan Zee v Holandsku. Těsně před svými dvaaosmdesátými narozeninami mezi přípravami na cestu do Ghany.


Facebook
TZ Operačního programu Zaměstnanost byl podpořen náš nový projekt Montessori dětská skupina v Českém Těšíně, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002204.

Dětská skupina CAMPANELLA je finančně podpořena dotacemi z Evropského sociálního fondu a bude provozována od 3.10. 2016 na adrese Školní 100, Český Těšín o max. počtu 8 dětí.

Naším cílem je vytvoření láskyplného prostředí pro děti, ve kterém se cítí svobodně a bezpečně, s individuálním a respektujícím přístupem.